-Let op, hier is binnekort de vernieuwde kierenjacht website te vinden-
DE NATIONALE KIERENJACHT: Kierbusters die op kierenjacht gaan met de kierBUSTERKIT en DEZE KIEREN DOEN VERDwIJNEN!

Al in de jaren tachtig werden burgers door de overheid aangemoedigd om met tochtstrips en de kitspuit in de hand hun huis af te speuren op kieren en gaten. Na de ‘Nationale Kierenjacht’ volgden nog andere voorlichtingscampagnes om energie te besparen waaronder ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ en de ‘HIER klimaatcampagne’. Al deze campagnes waren gericht om de bewoner zich bewust te laten worden, dat ze daadwerkelijk een steentje bij kunnen dragen om energie te besparen.

We zijn nu enkele decennia later in de tijd en een tot soms wel twee generaties verder. Particulieren zien tegenwoordig veel waker wel het nut in van energie besparen, maar kijken op tegen de bijkomende kosten, het verminderd vloeroppervlak en de grote ongemakken, die zo’n verbouwing met zich draag om alles goed aan te binnenzijde te isoleren. We hebben geen bouwcultuur, dus dit zelf dit klusje klaren komt af en toe voor, maar kan soms zelfs meer schade aanrichten door verkeerd toepassen van materialen en het vergeten van de noodzakelijke installatietechnische en bouwkundige maatregelen.  Aan de buitenzijde isoleren is meestal ook geen optie, want dan veranderd het gevelbeeld en dat wil men vaak niet of mag simpelweg niet van de welstand.

De huidige focus ligt voornamelijk op isoleren, isoleren en isoleren. Booming Business, uit te voeren door een professional. Wonderbaarlijk blijft het erg stil op het kierdicht bouwen front, terwijl we eigenlijk, tijdens de weten = meten sessies vaak grote problemen aantreffen op dit vlak. Komt dit doordat de kierenjacht voor 1980, de eerste aanjager was tot energiezuiniger bouwen en renoveren en door de daaropvolgende geïnitieerde campagnes in de vergetelheid is geraakt?

nationalekierenjachtkierenjachthongarijekierenjachthongarije2

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie 

Helaas is awareness van kierdicht bouwen bij nieuwbouwwoningen ook nog steeds  niet aanwezig, er is een bewustwordingsfase en verandering nodig om deze tendens in het algeheel te doen veranderen. Nederland is het enige land in Europa dat nog toets op 10 Pascal drukverschil in het bouwbesluit. De NEN norm 2686, die de luchtdoorlatendheid van gebouwen beschrijft is afkomstig uit juni 1988, dit is meer dan 26 jaar geleden!!!! 10 Pascal is helemaal niks en aangezien heel bouwend Nederland, de gehele keten hiermee rekent, is luchtdichtheid van de gebouwschil helemaal geen issue, want met 10 Pascal gebeurd er toch bijna niks met de energieprestatie.

In Europees verband rekent men met 50 Pascal onder en over druk en zijn stemmen, die de voorkeur geven aan 100 Pascal als realistischere waarde. Dit is nog steeds niet exorbitant hoog, want bij windkracht 10 op de schaal van Beaufort, is er ongeveer 504 Pascal drukverschil op de gevel.

WETEN = METEN, je weet pas wat een gebouw doet als je het gemeten hebt. Dit gecombineerd met seeing = believing met behulp van rook en thermografie, kan de eindgebruiker en de professional vele inzichten geven hoe energie te besparen door gewoon op kierenjacht te gaan. Laatst hebben we bij een gerenoveerde tussenwoning een lekverlies van 30 KEER de inhoud per uur, bij 50 Pascal drukverschil ofwel windkracht 4 tot 5 Beaufort, gemeten. Bij de meeste woningen ligt dit getal tussen de 4 en 12 KEER de inhoud per uur. Overbodig is te zeggen, dat een balansventilatiesysteem, dat 30% van de inhoud per uur doet, of goed isoleren, überhaupt zin heeft.

Als men de energiebesparing op een wetenschappelijke wijze, in Europees verband, toetst en men gaat uit van een passiefhuis dat kierdicht, met een gemiddelde luchtdichtheid van 0,2 keer de inhoud per uur bij 50 Pascal EN zeer goed geïsoleerd is met Rc-waarden van ongeveer 8 m2K/W. Dan zijn de aanpassingen in de isolatieschil of kierdichting veelzeggend.

Een voorbeeld referentie passiefhuis, verbruikt 15kWh.m2.a (per m2 op jaarbasis). Als men alleen de kierdichting aanpast naar 10x, stijgt de energievraag voor verwarming naar 67kWh.m2.a. Een stijging van maar liefst 350% door alleen de ‘kiertjes te vergeten’, daarom worden deze kiertjes, in het bijgevoegde artikel uit 1979, ook wel kieren zijn klieren genoemd.

Als men de isolatie naar het niveau uit de jaren 80/90 terugbrengt, met een gemiddelde Rc-waarde van 2 m2K/W en men laat de kierdichting in takt, dan stijgt de energievraag voor verwarming naar 66kWh.m2.a. Een haast even grote stijging van ongeveer 350% voor de warmtevraag.